Вие завършихте! Сега какво?Поздравления за класа 2019! Завършването е време за големи тържества, но е време и за голяма несигурност. Макар че може да не сте взели клас на тема „Намиране на вашите лагери по време на промяна“, това, което сте научили в училище, ще ви помогне да направите точно това.