Дали роклята е мъртва? Дебати за награди
Официалното вечерно облекло има бъдеще, ако иновативни марки като Valentino и Row имат нещо общо с това. Как се преоценява роклята на дължината на пода от ново поколение дизайнери и гала-посетители.