Добре е да се говори: Психично здраве и франчайзинг<div _ngcontent-c14 = "" innerhtml = "

Getty

Миналата седмица в U.K беше седмица за информираност за психичното здраве, която всъщност съвпада с месец на информираност за психичното здраве в САЩ.

Седмицата на съзнанието за психичното здраве (или месец), разбира се, е свързана с опит да се повиши осведомеността за проблемите на психичното здраве в целия екип и да се насърчат хората да говорят открито за затрудненията, свързани с психичното здраве.

Съобщава се, че през изминалата седмица във Великобритания един на всеки шест души ще преживее общ проблем с психичното здраве (Източник: Психично здраве и благополучие в U.K, NHS Digital). Реалността на ситуацията е, че никой от нас не е имунизиран срещу проблеми с психичното здраве. Също така е реалността, че предприемачите са по-склонни да страдат от психични затруднения в някакъв момент от живота си, отколкото общото население. Проучване от 2015 г. на изследователя на Университета в Сан Франциско Майкъл А. Фриман фокусирани върху кризата на психичното здраве сред предприемачите.

Според това проучване приблизително половината (49%) от предприемачите ще страдат от поне една форма на психично състояние през живота си. Това се сравнява в САЩ с докладвани 35% от общото население.

Всеки, който е създал и управлява бизнес, независимо дали е стартиращ, франчайзер или франчайзополучател, несъмнено ще признае, че предприемаческото пътуване е влакче в увеселителен парк, включващо големи върхове и често потъващи дъна. Ако стресът, свързан с един бизнес проблем, стане твърде голям, той лесно може да се пренесе в други области на живота и да се превърне в кризисна ситуация. Обратно.

Горепосочените факти и цифри ясно показват, че всеки франчайзер, който оглавява франчайз мрежата, трябва да е наясно с проблемите на психичното здраве, както би трябвало всеки бизнес лидер. По мое лично мнение, франчайзодателят следва също така да обмисли възможността за въвеждане на структури, които да идентифицират и, ако е уместно, да подкрепят франчайзополучателя, изпитващ затруднения с психичното здраве. Това не само е етичен и човешки подход, но също така е част от отговорността на франчайзодателя към франчайз мрежата и марката като цяло. Ако франчайзополучателят се бори с психичното си здраве, което без съмнение ще има някакво въздействие върху бизнеса и лошото представяне на един франчайзополучател (каквито и да са причините за това), вероятно ще има последици за целия екип. Тя може да има дългосрочен ефект не само върху връзките с клиентите, но и върху цялата атмосфера и отношенията в мрежата на франчайзополучателя.

Стратегиите и механизмите за подкрепа, които франчайзодателят би могъл да обмисли, за да се справи с проблемите на психичното здраве в рамките на техния бизнес, ще варират значително, в зависимост отчасти от размера на франчайз мрежата и модела. Отправната точка обаче трябва да бъде откритост и честност. Наличието на добри и ясни линии на комуникация между управленския екип на франчайзодателя и франчайзополучателите заедно с положителна фирмена култура е ключов фактор за цялостния успех на франчайзинга във всеки случай, по мое лично мнение, заедно с отлична структура за подкрепа на франчайзополучателя. С тези, които съществуват, франчайзополучателят, който може да се самоопредели, когато започва да се бори, трябва да се чувства в състояние да бъде открит и честен относно трудностите, които изпитват и да се чувства уверен, че по този начин ще бъде подкрепен и подпомаган, когато е възможно. Подходящите системи трябва също да позволят на управленския екип на франчайзодателя да установи кога франчайзополучателят може да изпитва затруднения, но все още не е открил за него, като дава възможност на франчайзодателя да предложи подкрепа и съвети на ранен етап, преди да се развие кризисна ситуация.

Огромната полза, разбира се, че е част от франчайз мрежата, е част от по-голяма общност. Това също може да бъде огромна помощ за подпомагане на франчайзополучателите, които могат да страдат или са изложени на риск от проблеми с психичното здраве. Отново, имайки отворени линии на комуникация, където франчайз чат и се подкрепят взаимно означава, че собствениците на франчайзинг са по-малко склонни да се чувстват сами и изолирани, когато изпитват проблеми, и следователно е по-вероятно да достигнат.

Важно е също така да се признае ролята, която франчайзодателите и франчайзополучателите като собственици на предприятия могат да играят в повишаването на осведомеността относно проблемите на психичното здраве. Наскоро написах за инициатива, която един гигант за бързо хранене стартира наскоро в САЩ, за да отбележи Месеца за информираност за психичното здраве което, разбира се, генерира огромно количество публичност и се надяваме да предизвика полезни дискусии. По-малък, но все пак невероятно важен мащаб, по-рано този месец видях Седмицата на психичното здраве на майката тук в U.K и няколко от моите собствени франчайзополучатели поеха на себе си да споделят в социалните медии собствените си преживявания с пери и постнатална депресия. Тъй като ние работим в рамките на детската индустрия и нашите клиенти са родители и предимно майки, те са били в състояние да използват своите индивидуални платформи като собственици на бизнес, за да говорят за това, което може да бъде табу тема, да се достигне до тяхната аудитория и да им каже, че те Не съм сам. Много клиенти се свързаха, за да кажат колко го оценяват.

И накрая, като франчайзодатели, нека внимаваме и на собственото си психично здраве. Нашите франчайзополучатели разчитат на нас, за да водим марката и мрежата напред. Вече не се възприема като „признак на слабост“, ако франчайзополучателят види франчайзодателя, който се възползва от собственото си психично здраве, тогава е по-вероятно сами да търсят подкрепа и помощ. Нека да поведем пример и да използваме Седмицата и месеца на съзнанието за психичното здраве като възможност за насърчаване на положителни дискусии в нашите мрежи, както и за преглед на нашите собствени системи и процедури.

">

Миналата седмица в U.K беше седмица за информираност за психичното здраве, която всъщност съвпада с месец на информираност за психичното здраве в САЩ.

Седмицата на съзнанието за психичното здраве (или месец), разбира се, е свързана с опит да се повиши осведомеността за проблемите на психичното здраве в целия екип и да се насърчат хората да говорят открито за затрудненията, свързани с психичното здраве.

Съобщава се, че през изминалата седмица в U.K, един на всеки шест души ще преживее общ проблем с психичното здраве (Източник: Психично здраве и благоденствие в U.K, NHS Digital). Реалността на ситуацията е, че никой от нас не е имунизиран срещу проблеми с психичното здраве. Също така е реалността, че предприемачите са по-склонни да страдат от психични затруднения в някакъв момент от живота си, отколкото общото население. Проучване от 2015 г. на изследователя на Университета в Сан Франциско Майкъл А. Фрийман се фокусира върху кризата на психичното здраве сред предприемачите.

Според това проучване приблизително половината (49%) от предприемачите ще страдат от поне една форма на психично състояние през живота си. Това се сравнява в САЩ с докладвани 35% от общото население.

Всеки, който е създал и управлява бизнес, независимо дали е стартиращ, франчайзер или франчайзополучател, несъмнено ще признае, че предприемаческото пътуване е влакче в увеселителен парк, включващо големи върхове и често потъващи дъна. Ако стресът, свързан с един бизнес проблем, стане твърде голям, той лесно може да се пренесе в други области на живота и да се превърне в кризисна ситуация. Обратно.

Горепосочените факти и цифри ясно показват, че всеки франчайзер, който оглавява франчайз мрежата, трябва да е наясно с проблемите на психичното здраве, както би трябвало всеки бизнес лидер. По мое лично мнение, франчайзодателят следва също така да обмисли възможността за въвеждане на структури, които да идентифицират и, ако е уместно, да подкрепят франчайзополучателя, изпитващ затруднения с психичното здраве. Това не само е етичен и човешки подход, но също така е част от отговорността на франчайзодателя към франчайз мрежата и марката като цяло. Ако франчайзополучателят се бори с психичното си здраве, което без съмнение ще има някакво въздействие върху бизнеса и лошото представяне на един франчайзополучател (каквито и да са причините за това), вероятно ще има последици за целия екип. Тя може да има дългосрочен ефект не само върху връзките с клиентите, но и върху цялата атмосфера и отношенията в мрежата на франчайзополучателя.

Стратегиите и механизмите за подкрепа, които франчайзодателят би могъл да обмисли, за да се справи с проблемите на психичното здраве в рамките на техния бизнес, ще варират значително, в зависимост отчасти от размера на франчайз мрежата и модела. Отправната точка обаче трябва да бъде откритост и честност. Наличието на добри и ясни линии на комуникация между управленския екип на франчайзодателя и франчайзополучателите заедно с положителна фирмена култура е ключов фактор за цялостния успех на франчайзинга във всеки случай, по мое лично мнение, заедно с отлична структура за подкрепа на франчайзополучателя. С тези, които съществуват, франчайзополучателят, който може да се самоопредели, когато започва да се бори, трябва да се чувства в състояние да бъде открит и честен относно трудностите, които изпитват и да се чувства уверен, че по този начин ще бъде подкрепен и подпомаган, когато е възможно. Подходящите системи трябва също да позволят на управленския екип на франчайзодателя да установи кога франчайзополучателят може да изпитва затруднения, но все още не е открил за него, като дава възможност на франчайзодателя да предложи подкрепа и съвети на ранен етап, преди да се развие кризисна ситуация.

Огромната полза, разбира се, че е част от франчайз мрежата, е част от по-голяма общност. Това също може да бъде огромна помощ за подпомагане на франчайзополучателите, които могат да страдат или са изложени на риск от проблеми с психичното здраве. Отново, имайки отворени линии на комуникация, където франчайз чат и се подкрепят взаимно означава, че собствениците на франчайзинг са по-малко склонни да се чувстват сами и изолирани, когато изпитват проблеми, и следователно е по-вероятно да достигнат.

Важно е също така да се признае ролята, която франчайзодателите и франчайзополучателите като собственици на предприятия могат да играят в повишаването на осведомеността относно проблемите на психичното здраве. Наскоро написах за инициативата, която един гигант за бързо хранене започна наскоро в САЩ, за да отбележи Месеца за психично здраве, който, разбира се, генерира огромно количество публичност и се надяваме да предизвика полезни дискусии. По-малък, но все пак невероятно важен мащаб, по-рано този месец видях Седмицата на психичното здраве на майката тук в U.K и няколко от моите собствени франчайзополучатели поеха на себе си да споделят в социалните медии собствените си преживявания с пери и постнатална депресия. Тъй като ние работим в рамките на детската индустрия и нашите клиенти са родители и предимно майки, те са били в състояние да използват своите индивидуални платформи като собственици на бизнес, за да говорят за това, което може да бъде табу тема, да се достигне до тяхната аудитория и да им каже, че те Не съм сам. Много клиенти се свързаха, за да кажат колко го оценяват.

И накрая, като франчайзодатели, нека внимаваме и на собственото си психично здраве. Нашите франчайзополучатели разчитат на нас, за да водим марката и мрежата напред. Вече не се възприема като „признак на слабост“, ако франчайзополучателят види франчайзодателя, който се възползва от собственото си психично здраве, тогава е по-вероятно сами да търсят подкрепа и помощ. Нека да поведем пример и да използваме Седмицата и месеца на съзнанието за психичното здраве като възможност за насърчаване на положителни дискусии в нашите мрежи, както и за преглед на нашите собствени системи и процедури.