Diamox срещу лечение с предписания за предпазване от сърдечна недостатъчност: разлика и странични ефекти


Какви лекарства взаимодействат с Diamox?

Diamox Sequels може да взаимодейства с циклоспорин, примидон, дифлунисал, аспирин и други салицилати или литий. Кажете на Вашия лекар всички лекарства, които използвате. Diamox Sequels трябва да се използва по време на бременност само ако е предписан. Това лекарство преминава в кърмата, но е малко вероятно да навреди на кърмачето.

Какви лекарства взаимодействат с микрозода?

Microzide може да взаимодейства с други лекарства, които ви правят леки (като студени лекарства, болкоуспокояващи, мускулни релаксатори и лекарства за припадъци, депресия или тревожност), литий, дигоксин, холестирамин, колестипол, стероиди, други медикаменти за кръвно налягане, нестероидни анти- възпалителни лекарства (НСПВС) (като аспирин, ибупрофен, напроксен и други), или лекарства за инсулин или за перорален диабет. Кажете на Вашия лекар всички лекарства и добавки, които използвате.