Diamox срещу Lasix рецепта лечение за сърдечна недостатъчност: разлика и странични ефекти


Какви лекарства взаимодействат с Diamox?

Diamox Sequels може да взаимодейства с циклоспорин, примидон, дифлунисал, аспирин и други салицилати или литий. Кажете на Вашия лекар всички лекарства, които използвате. Diamox Sequels трябва да се използва по време на бременност само ако е предписан. Това лекарство преминава в кърмата, но е малко вероятно да навреди на кърмачето.

Какви лекарства взаимодействат с Lasix?

Lasix може да взаимодейства с литий или стероиди.

Lasix може също да взаимодейства със сукралфат, цисплатин, циклоспорин, етакринова киселина, метотрексат, фенитоин, антибиотици, лекарства за сърдечно или кръвно налягане, лаксативи или салицилати като аспирин.